Disclaimer

Inhoud van deze Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor informatie doeleinden. De informatie is gericht om jaarlijks een Avond4daagse te organiseren in Annen.

Algemeen

1. Deze website onder het adres www.inschrijvenaw4d.nl (deze "Website") wordt beheerd door of namens stichting Avond4daagse Annen. De stichting Avond4daagse Annen is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 04077524.

2. Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt stichting Avond4daagse Annen u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

3. Stichting Avond4daagse Annen behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina op deze Website voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

4. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van stichting Avond4daagse Annen , aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden

Privacy Statement

5. Stichting Avond4daagse Annen respecteert de privacy van de gebruikers van deze Website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Stichting Avond4daagse Annen houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd.

6. Stichting Avond4daagse Annen zal de persoonsgegevens van de gebruiker alleen delen met de KWBN en de wandelcoördinatoren van de deelnemende scholen. De gegevens worden verder niet aan derden verstrekt zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij stichting Avond4daagse Annen daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.